1

Listed Property

Ngô Việt Thắng

Ông Ngô Việt Thắng – CTHDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Redland. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – chuyên ngành Kế hoạch phát triển – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Kinh nghiệm nghề nghiệp: – 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản.
 – Năm 2012 – 2016 : Làm việc tại Công ty cổ phần Bất động sản thế kỷ (Cenland)
 – 8/2017- 3/2018: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Mizarland – 3/2018: thành lập Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Redland Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

My Listings