AddressGoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân - Hà Nội